Colofon


Uitgeverij Junior Media b.v.


Hoofdredactie Sarah Kuypers

Redactie

Pieke Hoek

Tjitske Smeenge

Esther Scherrenburg

Eva de Rond


Meegewerkt aan deze editie

Roxanne Letterie

Juliana Kaye


Uitgever

Maas van Drie


Voor meer informatie over Dress the KIDS en advertentiemogelijkheden, neem contact met ons op!


Copyright 2018. Dress the KIDS is een uitgave van Junior Media b.v.. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, overgenomen of op welke wijze dan ook openbaar gemaakt worden zonder voorafgaande toestemming van de uitgever.