Colofon


Uitgeverij Junior Media b.v.


Hoofdredactie Claire van Bavel


Redactie

Pieke Hoek

Tjitske Smeenge

Fiona Soomer

Eva de Rond


Meegewerkt aan deze editieā€¦

Roxanne Letterie Liselotte


Uitgever

Maas van Drie


Voor meer informatie over Dress the KIDS en advertentiemogelijkheden, neem contact met ons op!


Copyright 2018. Dress the KIDS is een uitgave van Junior Media b.v.. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, overgenomen of op welke wijze dan ook openbaar gemaakt worden zonder voorafgaande toestemming van de uitgever.